Skip to content

Praktisk informasjon

For at du skal kunne få fullt utbytte av opplæringen, har vi samlet sammen viktig informasjon som du bør gjøre deg kjent med. Denne lærlingepermen fungerer som en veileder for lærlinger, instruktører og faglige ledere.

1.6. Fagprøven

Retningslinjer for gjennomføring av arbeidsoppdrag og for den praktiske delen

Les mer

1.5. Lærlingsamtale

Pliktige halvårssamtaler med lærlinger. Rapporten fra samtalen leveres på

Les mer

1.4. Underveisvurdering

Spørsmålene som lærlingen får før

Les mer

1.3. Læreplan og eksamensinfo

Oversikt over læreplanene og informasjon om

Les mer

1.2. Veiledning

Som lærling hos NEVO blir man en del av et

Les mer

1.1. Informasjon

Informasjon om oppvekstombundet i Vestfold og

Les mer

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass
Tilbake til toppen