Om oss

I dag har Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO) mer enn 100 aktive lærebedrifter spredt over hele Vestfold delen av Vestfold og Telemark fylkeskommune. NEVO jobber hovedsakelig med oppfølging av lærlinger og lærebedrifter innen elektrofagene i hele Vestfold.

Vi dekker fagområdene automatikerfaget, dataelektronikerfaget, elektrikerfaget, elektroreparatørfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, kulde og varmepumpefaget, produksjonselektronikerfaget, tavlemontørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget.

NEVO er bedriftens forlengede arm og følger opp lærling i bedrift med halvårlige møter, frem til fagprøve. Nevo administrerer også lovpålagte kurs og restteori undervisning. Lovpålagte kurs kjøpes av private tilbydere og vi har avtale med Færder VGS om gjennomføring av lovpålagt restteori.

Våre hovedoppgaver

  • Følge opp lærlinger frem til de avlegger fagbrev
  • Følge opp lærlinger i programmet «Elskolen»
  • Koordinere og administrere lærekontrakter
  • Ved behov tilby ekstraundervisning for lærlinger
  • Ved behov hjelpe lærlinger gjennomføre restteori i aktuelle fag
  • Hjelpe til med oppmelding til fagprøve
  • Rekruttere til fagene våre
  • Gi informasjon på ungdomskoler og videregående skoler

Vår historie

Nelfo Vestfold Opplæring, heretter kalt NEVO, ble stiftet i 2005 i samarbeid med medlemsbedrifter og bransjens organisasjoner. NEVO erstattet en opplæringsring, som også ble drevet av Nelfo Vestfold.

Siden oppstarten i 2005 har NEVO hatt en stor økning i antall lærekontrakter innenfor elektrofagene og i 2020 signerte vi 104 nye lærekontrakter. Snittet ligger på omtrent 70 nye kontrakter per år.

NEVO samarbeider med Telemark Elektro Opplæring (TEO). Kontorene er relativt like i struktur og arbeidsform, og vi benytter de samme dataprogrammene for registrering og oppfølging. Vi har også utarbeidet internkontroll på samme plattform.

NEVO er medlem i OKTV, som er et samarbeidsforum for alle opplæringskontorene i Vestfold og Telemark. Vi samarbeider med NHO Vestfold og Telemark gjennom Y-nemd arbeid. Opplæringskontorene har en representant med tale og forslagsrett i Y-nemnd. Her har vi vår mulighet til å påvirke politisk. Skolepolitikk utøves også gjennom Nelfo Vestfold.

Rectangle 144

Våre verdier

icon people

Enkelhet

Vi ønsker at det skal være enkelt for alle lærlinger å finne en lærebedrift som er passende, slik at de kan med trygghet gjennomføre en vellykket fagprøve og fullføre utdanningen med et fagbrev.

icon human

Ansvarlighet

Vi sørger for at lærlinger blir fulgt opp gjennom hele læretiden deres, helt frem til de skal avlegge fagprøven.

icon board

Fremtidsrettet

For å kunne sikre bransjens fremtid, er det viktig at vi sikrer rekruttering til elektrofagene.

Våre ansatte

Trond Fjelnseth | Daglig leder

Daglig leder Trond Fjelnseth har vært tilsatt ved kontoret siden mars 2023, og har ansvaret for den daglige driften. NEVO utgjør ca. 1 1/2 årsverk. Trond er også regionsjef i NHO Elektro Vestfold.

Espen Lie-Haugen | Faglig ansvarlig

Espen Lie-Haugen er ansatt som opplæringskonsulent og følger opp lærlingene og bedriftene gjennom lærling løpet. Lærlingene har obligatorisk oppfølging hvert halvår.

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass