Skip to content

Rekrutter dine fremtidige medarbeidere

I tett samarbeid med NEVO vil du som bedrift kunne lære opp dine fremtidige ansatte til å bli gode, kompetente medarbeidere tilpasset bedriftens behov.

Hvordan bli en godkjent lærebedrift?

Du kan bli en godkjent lærebedrift ved å søke direkte hos Vestfold fylkeskommune. Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO) hjelper deg gjerne med denne søkeprosessen, og du vil bli fulgt opp av både oss og Vestfold fylkeskommune. Men før dere setter i gang med denne søknadsprosessen, er det viktig at dere først vurderer om dere har både kompetansen og kapasiteten til å tilby opplæring.

For at bedriften din skal bli godkjent, stilles det noen kriterier::

  • Bedriften må ha arbeidsoppgaver som er relevante for lærlingen og som tilfredsstiller alle kompetansemålene i læreplanen.
  • Bedriften må ha en godkjent faglig leder som sørger for at opplæringen utføres etter opplæringsloven.

Etter at bedriften deres har blitt godkjent, bestemmer dere rekrutteringsprosessen selv. Enten det er å ta imot en elev som går i yrkesfaglig fordypning på Vg1 eller Vg2, eller utlyse en eller flere læreplasser. Førstnevnte kan dere gjøre ved å kontakte fylkeskommunen. Mange firmaer finner gode lærlinger via denne ordningen.

Klikk her for å bli godkjent lærebedrift

Lønnsom investering

Å ta inn en eller flere lærlinger er en god investering på sikt. Lærlinger blir mer produktive og lønnsomme for bedriften i løpet av læretiden, og de blir godt kjent med bedriften. Bedriften får også tilskudd og de blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Dere vil dermed kunne spare dere for både tid og penger i forbindelse med opplæringskostnader, annonsekostnader, og ansettelseskostnader!

Sikre bransjens fremtid

Lærlingordningen sikrer bedriften bedre kompetanseutvikling og kunnskapsforvaltning. Medlemsbedrifter får faglig påfyll jevnlig gjennom kurs og annen type opplæring. Samtidig kommer lærlinger med mye ny kunnskap fordi de kommer rett fra skolebenken. Dette bidrar til faglig oppdatering og sikrer bransjen fremtid.

NEVO har ansvaret for læreforholdet og utfører følgende:

 • Koordinere og administrere opplæringskontrakter/lærekontrakter
 • Følge opp lærlinger frem til de avlegger fagbrev
 • Følge opp lærlinger i programmet «Elskolen»
 • Arrangere relevante kurs for faglige ledere og instruktører
 • Arrangere temasamlinger for lærlinger
 • Rekruttere til fagene våre
 • Være bindeleddet mellom bedriften og fylkeskommunen
 • Sørge for at manglende teori dekkes ved behov
 • Hjelpe til med oppmelding til kompetanseprøve/fagprøve
 • Ved behov tilby ekstraundervisning for lærlinger
 • Sørge for at lærlinger får opplæring i tråd med læreplan
 • Gi informasjon i ungdomskoler og videregående skoler
 • Skaffe fylkeskommunen oversikt over tilgjengelige læreplasser i medlemsbedrifter
Tilbake til toppen