Skip to content

Praktisk informasjon

For at du skal kunne få fullt utbytte av opplæringen, har vi samlet sammen viktig informasjon som du bør gjøre deg kjent med. Denne lærlingepermen fungerer som en veileder for lærlinger, instruktører og faglige ledere

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass
Tilbake til toppen