1.5. Lærlingsamtale

Pliktige halvårssamtaler med lærlinger. Rapporten fra samtalen leveres på web.

Lærlingsamtalen er en samtale mellom faglig leder/instruktør og lærling om arbeids- og opplæringssituasjonen. Samtalen skal rettlede og motivere lærlingen til en så bred utvikling som mulig i forhold til de samlede målene i opplæringen.

Samtalen skal:

 • Gi lærlingen muligheten til å samtale med faglig leder/instruktør om egen faglig utvikling, motivasjon og innsats knyttet til arbeidet med målene i læreplanen.
 • Gi faglig leder/instruktør tilbakemelding om opplæringen og læringsmiljøet.
 • Gi lærlingen og faglig leder/instruktør mulighetene til å diskutere og planlegge tiltak i det videre arbeidet til lærlingen.
 • Medvirke til et godt samarbeid mellom lærling og faglig leder/instruktør.
 • Sette bedriften i bedre stand til å tilrettelegge opplæringen for den enkelte lærling.
 • Skape et trygt, åpent og tillitsfullt forhold mellom lærling og faglig leder/instruktør.

I opplæringsbedriften skal samtalen gjennomføres mellom faglig leder/instruktør og lærling, og ev. tillitsvalgt.

Disse momentene bør inngå i lærlingsamtalen:

 • Gjennomgang av oppsummeringen fra siste samtale.
 • Faglig utvikling i forhold til målene i læreplanen.
 • Fremmøte og hvordan lærlingen holder arbeidstiden.
 • Orden og hvor ryddig lærlingen er.
 • Miljøet på arbeidsplassen.
 • Innsats og motivasjon i forhold til arbeidet med faget .
 • Samarbeid med:
  • Faglig leder
  • Instruktør
  • Medarbeidere
  • Brukere/kunder
 • Initiativ og selvstendighet i arbeidet.
 • Fleksibilitet og omstillingsevne.
 • Helse, miljø og sikkerhet.
 • Kommunikasjon.
 • Problemområder i læreforholdet.
 • Konflikter og konfliktbehandling.
 • Andre forhold.