Om oss

I dag har Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO) mer enn 100 aktive lærebedrifter spredt over hele Vestfold delen av Vestfold og Telemark fylkeskommune. NEVO jobber hovedsakelig med oppfølging av lærlinger og lærebedrifter innen elektrofagene i hele Vestfold

Vi dekker fagområdene automatikerfaget, dataelektronikerfaget, elektrikerfaget, elektroreparatørfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, kulde og varmepumpefaget, produksjonselektronikerfaget, tavlemontørfaget og telekommunikasjonsmontørfaget.

Vi bistår våre medlemsbedrifter med organisering av undervisning for alle ansatte som vil ha faglig påfyll, og kartlegger behovet de har for fremtidig rekruttering.

Våre hovedoppgaver

 • Følge opp lærlinger frem til de avlegger fagbrev
 • Følge opp lærlinger i programmet «Elskolen»
 • Koordinere og administrere lærekontrakter
 • Være bindeleddet mellom bedriften og fylkeskommunen
 • Ved behov tilby ekstraundervisning for lærlinger
 • Sørge for at manglende teori dekkes, ved behov
 • Sørge for at lærlinger får opplæring i tråd med læreplan
 • Arrangere kurs for ledere og instruktører
 • Rekruttere til fagene våre
 • Hjelpe til med oppmelding til fagprøve
 • Gi informasjon i ungdomskoler og videregående skoler
 • Skaffe fylkeskommunen oversikt over tilgjengelige læreplasser i medlemsbedrifter

Vår historie

Nelfo Vestfold Opplæring, heretter kalt NEVO, ble stiftet i 2005 i samarbeid med medlemsbedrifter og bransjens organisasjoner. NEVO erstattet en opplæringsring, som også ble drevet av Nelfo Vestfold.

Siden oppstarten i 2005 har NEVO hatt en stor økning i antall lærekontrakter innenfor elektrofagene og i 2020 signerte vi 104 nye lærekontrakter. Snittet ligger på omtrent 70 nye kontrakter per år.

NEVO samarbeider med Telemark Elektro Opplæring (TEO). Kontorene er relativt like i struktur og arbeidsform, og vi benytter de samme dataprogrammene for registrering og oppfølging. Vi har også utarbeidet internkontroll på samme plattform.

NEVO er medlem i OKTV, som er et samarbeidsforum for alle opplæringskontorene i Vestfold og Telemark. Vi samarbeider med NHO Vestfold og Telemark gjennom Y-nemd arbeid. Opplæringskontorene har en representant med tale og forslagsrett i Y-nemnd. Her har vi vår mulighet til å påvirke politisk. Skolepolitikk utøves også gjennom Nelfo Vestfold.

Rectangle 144

Våre verdier

icon people

Enkelhet

Vi ønsker at det skal være enkelt for medlemsbedriftene våre å finne dyktige og motiverte lærlinger.

icon human

Ansvarlighet

Vi sørger for at både lærlinger og medlemsbedrifter blir fulgt opp gjennom læretiden.

icon board

Fremtidsrettet

For å kunne sikre bransjens fremtid, er det viktig at vi sikrer rekruttering til elektrofagene.

Våre ansatte

Trond Fjelnseth | Daglig leder

Daglig leder Trond Fjelnseth har vært tilsatt ved kontoret siden 2023, og har ansvaret for den daglige driften. NEVO utgjør ca. 1 1/2 årsverk. Trond er også regionsjef i Nelfo Vestfold.

Espen Lie-Haugen | Faglig ansvarlig

Espen Lie-Haugen er ansatt som opplæringskonsulent og følger opp lærlingene og bedriftene gjennom lærling løpet. Lærlingene har obligatorisk oppfølging hvert halvår.

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass