1.4. Underveisvurdering

Spørsmålene til lærlingen for vurdering av lærlingen:

 • Hvordan trives du i bedriften?
 • Min utvikling i periode som er gått er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Min utvikling i perioden med hensyn på det fagmessige og det estetiske er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Min punklighet, orden og ryddighet er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Min innsats og motivasjon er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Mitt samarbeid med andre fungerer: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Min evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Min evne til å vise praktiske, kreative og utviklende evner er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Min kjennskap til læreplanen er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • I hvor stor grad samarbeider du med instruktør/veileder om å planlegge opplæringen din?
 • Min dokumentasjon av opplæringen er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • I hvor stor grad tar du ansvar for egen læring?
 • Bedriften jobber bevisst for at jeg skal få arbeidsoppdrag som harmonerer med læreplanmålene i Praksisloggen: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Bedriften følger opp slik at jeg har muligher for å nå målene og hovedmomentene i læreplanene: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Bedriften har gitt meg opplæring i forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet(HMS): Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Bedriften har informert meg om sin organisering og filosofi: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Miljøet på arbeidsplassen (psykososialt): Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Bedriften gir meg arbeidsoppgaver og ansvar i tråd med min utvikling: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Bedriftens kjennskap til læreplanen er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Bedriftens oppfølging av Praksisloggen er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Hvordan synes du den teoretiske opplæringen VG3 kurs fungerer?
 • Får du jevnlig veiledning fra instruktør/veileder?
 • Får du den 1/2-årlige vurderingen du har krav på i form av lærlingsamtale og skriftlig vurdering?
 • Har du FSE og førstehjelpskurs?

Spørsmålene til bedriften for vurdering av lærlingen:

 • Hvordan trives dere med lærlingen?
 • Lærlingens utvikling i perioden som er gått er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Lærlingens utvikling i perioden med hensyn på det fagmessige og det estestiske er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Lærlingens punklighet, orden og ryddighet er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Lærlingens innsats og motivasjon er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Lærlingens samarbeid med andre fungerer: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Lærlingens evne til å jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Lærlingens evne til å vise praktiske, kreative og utviklende evner er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Lærlingens kjennskap til læreplanen er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • I hvor stor grad er lærlingen med på å planlegge opplæringen sin?
 • Lærlingens dokumentasjon av opplæringen er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • I hvor stor grad tar lærlingen ansvar for egen læring?
 • Bedriften jobber bevisst for at lærlingen skal få arbeidsoppdrag som harmonerer med læreplanmålene i Praksisloggen: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Lærlingen får arbeidsoppgaver og ansvar i tråd med sin utvikling: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Bedriftens kjennskap til læreplanen er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Bedriftens oppfølging av Praksislogg/dokumentasjonsbok er: Meget bra, Bra, Under middels, Mindre bra
 • Hvordan synes du den teoretiske opplæringen på VG3 kurs fungerer?
 • Er bedriften flink til å gi jevnlig veiledning?
 • Får lærlingen den 1/2-årlige vurderingen hun/han har krav på i form av lærlingsamtale og skriftlig vurdering?
 • Har lærling fått FSE og førstehjelpskurs?
 • Har bedriften intern plan for opplæring basert på læreplan i faget?
 • Har faglig leder / veileder eller andre deltatt på veilederkurs i regi av fylkeskommunen?