Slik tar dere imot deres nye lærlinger

Mot slutten av sommerferien er de splitter nye lærlingene endelig forberedt på å ta det neste skritt videre i livet, nemlig ute i et selskap. Lærlingene og bedriftene er både spente og nysgjerrige. I dette innlegget har vi samlet noen tips om hvordan bedriften din kan forberede seg på å ta imot deres nye ansatte.

En god start

Lærlinger er i mange tilfeller helt nye i arbeidslivet og mye må derfor endres i den nye hverdagen. Fra det å møte opp til riktig tid, skape gode relasjoner med sine nye kolleger, bli kjent med bedriften til kursing og risikovurderinger. Det er viktig at dere viser tålmodighet og gir lærlingene deres den støtten de trenger, slik at deres møte med arbeidslivet blir til en positiv opplevelse.

Les også «5 grunner til hvorfor bedriften deres bør ha lærlinger»

nevo laerling elektriker yrke 1

Oppfølging

For at lærlingene skal kunne bli gode håndverkere, er det viktig at de får god oppfølging. Velg derfor en bestemt fagperson til å ta ansvar for dette. God faglig kunnskap og gode holdninger fra den som følger opp, sikrer for lærlingene går riktig vei gjennom hele yrkeskarrieren sin.

nevo laerling elektriker yrke 2

Tenk godt over arbeidsoppgavene dere setter lærlinger til. Lærlinger har ofte opplevd at de brukes som billig arbeidskraft. En normal arbeidshverdag innebærer oppgaver som handler mer om å utføre en jobb, enn å utvikle seg faglig.

Andre lærlinger har noen ganger opplevd å bli satt til enkelte oppgaver som de ikke har god nok kunnskap til å kunne utføre. Dessverre har dette ført til noen uheldige hendelser, fordi lærlingene har i disse tilfellene jobbet helt alene uten fagkyndig hjelp.

Les også «Rekrutter dine fremtidige medarbeidere»

Gode HMS-holdninger

En god og tydelig innføring innen helse, miljø og sikkerhet fra dag én, er en god investering. Gode HMS-holdninger vil videre gi gode resultater og samtidig skape trygghet. Det forbygger ulykker og lærlingene gjør færre feil gjennom lærlingtiden sin. Blir ikke HMS-rutiner fulgt opp ordentlig, kan det koste både bedriften og de ansatte mye. Det har dessverre mange fått erfare.

Vi anbefaler at dere starter læringsperioden med gjennomføring av kurs man må ha og som er veldig viktig å ha. Mange bedrifter har f.eks. FSE-kurs tilpasset virksomheten. Andre typer opplæring kan være om hvordan man bruker farlig verktøy eller om hvordan man skal jobbe i høyden. Verneutstyr og personlig arbeidstøy fra dag én er en selvfølge. Det er også viktig å få med de ulike HMS-prosedyrene og vite hvor man kan finne dem.

Et oppstartsmøte med både daglig leder og faglig ansvarlig anbefales også. I dette møtet bør et av temaene handle om hva lærlingene kan forvente av bedriften og hva bedriften forventer av lærlingene. En god start vil påvirke resten av opplæringsperioden.

nevo laerling elektriker yrke 3

5 tips til hva bedriften din kan gjøre, slik lærlingenes møte med arbeidslivet vil være en positiv opplevelse:

  1. Planlegg en god start
  2. Innfør en god oppfølgingsprosess
  3. Velg ut en fagperson med gode, pedagogiske egenskaper som tar ansvar for oppfølging
  4. Invester i lærlingene deres – det vil dere få igjen for senere
  5. Vær oppmerksom på hvilke arbeidsoppgaver dere setter lærlingene til