5 grunner til hvorfor bedriften deres bør ha lærlinger

Det finnes mange gode grunner til hvorfor en bedrift bør søke om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplasser. For å få en bedre forståelse, har vi i denne artikkelen samlet sammen noen av disse grunnene.

1. Dere gir bedriften nytt faglig påfyll

Lærlingordningen sikrer bedriften bedre kompetanseutvikling og kunnskapsforvaltning kontinuerlig. Lærlinger tar med seg ny kunnskap og ekspertise inn i bedriften, rett fra skolebenken. Dette bidrar til faglig oppdatering. Ved å tilby en eller flere læreplasser, får dere også de «digitale innfødte» inn i bedriften. Den digitale kompetansen som ungdommen har i dag, er høyt etterspurt hos de fleste bedrifter.

Det skal også nevnes at mange av de voksne ansatte i lærebedrifter setter veldig stor pris på den energien og entusiasmen ungdommene bringer med seg på arbeidsplassen.

2. Dere viser at bedriften er seriøs og tar samfunnsansvar

Lærebedrifter som gir ungdommer og voksne muligheten til å fullføre en fagutdannelse, ivaretar en svært viktig samfunnsoppgave. Dette kan alle som arbeider i en lærebedrift være stolte av.

For å gi lærebedrifter muligheten til å kunne synliggjøre at de tar samfunnsansvar, har Utdanningsdirektoratet innstiftet en merkeordning for alle godkjente lærebedrifter som har minst en lærling. De har også kjørt flere kampanjer for å få forbrukerne som skal handle noe til å velge lærebedrifter. Denne merkeordningen gjør det enklere for forbrukere å finne bedriften deres, og som godkjent lærebedrift kan dere bruke dette merket i markedsføringen av bedriften.

nevo lærebedrift medlemsbedrift lærling

nevo datateknologi lærling fremtid

3. Det er en lønnsom investering

Å ta inn en eller flere lærlinger er en god investering på sikt. Lærlinger blir mer produktive og lønnsomme for bedriften i løpet av læretiden, og de blir godt kjent med bedriften.

Bedriften får også økonomisk støtte og det blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Dere vil dermed kunne spare dere for både tid og penger i forbindelse med opplæringskostnader, annonsekostnader, og ansettelseskostnader. Lærlingtilskuddet blir fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og som regel endres det hvert år.

Lønnen til lærlinger varierer og kommer an på faget de har valgt. I utgangspunktet skal en lærling som følger «hovedmodellen» tjene en hel årslønn i løpet av de to årene i læretiden.

Se oversikten over gjeldene satser

4. Ansatte i bedriften får prøve seg i annen rolle

En lærling har krav på at en instruktør eller faglig leder følger dem opp gjennom læretiden. Rollen som faglig leder eller instruktør er en veldig viktig oppgave, og ved å følge opp lærlinger vil man også kunne utvikle sin egen kunnskap og kompetanse.

Bedriften skaper altså to nye roller ved ta inn lærlinger – faglige ledere og instruktører. For de erfarne fagarbeiderne som ønsker nye utfordringer og oppgaver, kan disse rollene være svært interessante og attraktive. Slike muligheter kan virke motiverende.

lærling kompetansemål elektrobransje

nevo rekruttering lærling lærebedrift

5. Dere får bruke den beste rekrutteringsordningen i Norge

Godkjente lærebedrifter får selv bestemme rekrutteringsprosessen og hvem de vil ta inn som lærlinger. Læretiden varer normalt i to år, og i løpet av denne tiden vil dere bli godt kjent med lærlingene og deres kompetanse.

Selv om det ikke er noen forpliktelse, velger mange lærebedrifter å tilby lærlinger jobb etter endt læretid fordi de kjenner virksomheten godt og har bevist sin dyktighet. På den måten sikrer bedriften god arbeidskraft og samtidig sparer dere for både tid og penger.

Klikk her for å bli godkjent lærebedrift