Nelfo lanserer støtteordning for å rekruttere flere kvinner til elektrobransjen

Fra 2021 til 2022 var det en økning på 7% i antall kvinner som søkte elektro og datateknologi utdanning. Dette vil si 69 personer. Det er mange grunner til at det er positivt at flere kvinner ønsker seg en jobb innenfor elektrobransjen, likevel er det et mannsdominerende yrke.

Støtteordningen skal oppfordre bransjen til å rekruttere flere jenter

For at endringer skal bli gjort og tiltak, som tilrettelegging for at flere kvinner vil og ønsker å utdanne seg innenfor elektrobransjen skal iverksettes, må man jobbe for det. Dette vil kreve arbeid og tid. I samarbeid med IT og EL Forbundet har Nelfo opprettet en støtteordning som har som formål å hjelpe med rekruttering av flere kvinner i elektrobransjen.

kvinner-i-elektrobransjen-vestfold

ELBUS organiserer støtten som er satt av til ordningen

I 2023 var hele 1 million kr. satt av til støtteordningen for å styrke rekrutteringen av flere kvinner til elektrobransjen. Støtteordningen er også opprettet for å beholde de kvinnene som allerede er del av og arbeider i elektrobransjen.  Partenes fellesordning ELBUS organiserer støtten.

flere-kvinner-i-elektrobransjen

Elektrobransjen trenger flere medlemmer

Elektrobransjen er sentral i det grønne skiftet, hvor både teknologi og klima er viktig. Selv om dette er noe bransjen jobber aktivt med, så er det fortsatt en mangel på folk med kompetanse. For at bransjen skal kunne opprettholde og kunne henge med på utviklingen trenger de flere folk. Antall mennesker som ønsker og faktisk søker utdanning innen bransjen må øke.

Bransjen trenger flere medlemmer med god kompetanse. Utropet etter flere folk er rettet mot alle kjønn. Å se at antall jenter som søker har økt er et veldig positivt syn, men prosenten ligger stabilt på 7%, i motsetning til andre bransjer som: industrifag og teknologi (14%) og bygg og anlegg (10%). Dette ønsker Nelfo og deres samarbeidspartnere i ELBUS å endre.

opplæringskontor-elektrobransjen

Flere elektrobedrifter ser at det er positivt å få flere kvinner inn i bransjen

Elektrobransjen ligger lavt i henhold til kvinnelige medlemmer og dette er noe flere bedrifter er opptatt av å endre. Mange bedrifter ønsker flere kvinnelige kollegaer i bransjen.

Støtteordningen er tilgjengelig for lokale organisasjoner som er del av IT, EL og Nelfo. Lokale parter kan derfor sammen bli enige om de prosjektene og tiltakene de ser på som viktige og effektive i jobben om å rekruttere flere kvinner inn i bransjen. Så kan de søke om støtte sammen igjennom ordningen til ELBUS