Tall fra den siste medlemsundersøkelsen fra NELFO viser at medlemmene i bransjen forventer en oppgang de neste 6 månedene. Selv om tilstandene nå er vanskelig, så ser mange av medlemsbedriftene lysere på fremtiden. 

Ved ny-boligsalg har renteøkningene ført til et kraftig fall og stopp i igangsettingen av bygging av nye boliger i Norge. Dette presset setter fortsatt et tungt preg på byggebransjen.  

Når NELFO´s medlemsbedrifter blir spurt om situasjonen i markedet for tiden, deler 28% av dem at de vurderer den som dårlig. Økningen på denne meningen er 3% fra forrige månede.

Medlemmenes optimisme om tiden fremover øker

33% av medlemmene deler at de ser mørkt på det neste halvåret, ifølge tallene i undersøkelsen. Dette viser en liten nedgang fra det tidligere halvåret.

Til tross for at 1 av 3 medlemmer forventer at markedsutsiktene forverres, er håpet større enn på lenge. Ikke siden mars 2023 har tallene vært så lave. Antallet medlemmer som ser mer positivt på de neste månedene har økt, prosenten på hele 11,3 %. Sist gang tallene hadde denne type økning var mai 2023, da tallet var 13,5%.

elektrofagbransjen-ser-lysere-pa-fremtiden

Flere ben å stå på hjelper medlemsbedriftene

Omsetningen for elektronæringen ligger på ca.80 milliarder årlig. Nybygg og private boliger står for ca. 1/10 av dette. Dette hjelper mange av elektrobredriftene være mindre utsatt i nedgangsperioder, da de har andre typer markeder og prosjekter.

Pris og rente stigninger viser dermed hvor stort markedet for elektrobedrifter er og hvordan den påvirker ulike deler av markedet. For eksempel at nybygg nå går ned, men så har ROT-markedet holdt seg relativt stabilt.

elektrobransjen-nelfo