Ikke heng etter. Dette burde elektrobransjen følge med på

Om du som aktør i elektrobransjen følger med på utviklingen innenfor digitalisering, det grønne skifte og bærekraft. Vi du få et stort konkurransefortrinn og ikke minst: ikke henge etter.

Det er ingen vei som leder tilbake til gamle tradisjonelle gjøremåter innenfor industrien. Så vær heller litt frempå i utviklingen og kompetanse økning. Istedenfor å miste plassen i bransjen fordi man ikke kan de nye triksene eller lever opp til de nye standardene.

elektrobransjen-burde-følge-med-på

Økt kunnskap og ønske om en grønnere verden vil forme morgendagens elektro-industri og -kunder.

En større andel av folket velger bedrifter som har gode etiske standarder for miljø og bærekraft. I tillegg blir det større krav til spesifikke industrier og bedrifter om drift. Både internt, i møte med kunder og ved innkjøp. Et felles økende ønske om skifte fra fossildrevne energikilder til fornybare er et viktig tema for elektrobransjen.

Elektrobransjen-trender

Kan være et stort konkurransefortrinn for store og små bedrifter å være forbilder innenfor digitaliseringen

Ingen bransje tjener på å henge etter imens verden utvikler seg. Dette gjelder også elektrobransjen. Igjennom digitaliseringen av verden skapes det nye utfordringer. Samtidig utvikles også nye muligheter for forbedringer av gamle og utdaterte systemer og gjøremåter. Hva betyr dette for elektrobransjen? Jo, det betyr et skift i fokus og økt kompetanse i nye felt som — >

Digitalisering, elektrifisering og energieffektivisering

Så er det tre ting elektrobransjen virkelig burde følge med på er det disse tre feltene. Bedrifter i elektrobransjen burde derfor fokusere på å øke sin kompetanse innenfor bærekraft og fornybar energi. Men hvilke endringer vil dette ha på elektrobransjen?

Elektrifisering ikke bare av produkter, men daglig drift

Ifølge rapporten til NELFO: Bærekraft i elektrobransjen, har de etter å ha snakket med sine medlemsbedrifter funnet ut at de målene som bransjen er sterkest på er endringer i intern drift. For eksempel ved bruk av el-biler og energieffektive lokaler og kontorer.

Det bedriftene var minst flinke på var regelverks forståelse og arbeid med bærekraft på en systematisk og mer målrettet måte. Da temaer innenfor bærekraft og utvikling vil bli sentralt i årene fremover, så er dette utrolig viktig at både store og små bedrifter i elektrobransjen fokuserer på å øke sin kompetanse.

Elektro-bransjen-digitalisering

Mindre bedrifter og aktører har en sjanse til å tre frem som forbilder

Ifølge rapporten til NELFO var det under en fjerdedel av medlems bedriftene som følte de hadde god kunnskap om krav som gjelder. Her kan mindre bedrifter og aktører være et forbilde for hverandre ved å øke dette tallet. Dette kan gjøres ved å øke sin kunnskap om krav og føringer innenfor bærekraft i elektrobransjen.

Digitalisering av drift og kundesamhandling vil gjøre viktig informasjon lettere tilgjengelig

Ny teknologi

Å sette seg inn i ny teknologi kan sitte langt inne hos noen, men gjør man dette vil man ha et konkurransefortrinn. Digitaliseringen fører til en fornyelse og modernisering av tradisjonelle måter å jobbe og samhandle med kunder. Forholdet mellom kunden og bransjen vil endre seg, da kunden endrer seg.

Ikke heng etter

Ifølge NELFO sin rapport vil det også være en mulighet for elektrobransjen her å tre inn som rådgivere når nye teknologier og smartløsninger skal installeres i bygg. Henger man etter på digitaliseringen her, vil det føre til at kompetansen til bedriften ikke strekker til, mens verden og resten av bransjen moderniserer seg.

Nye generasjoner og utviklingen av digitale løsninger for kommunikasjon vil være en ting som elektrobransjen burde følge med på. Blant annet tilby kan man tilby nettløsninger for kommunikasjon og produkt informasjon og informasjons deling.

digitalisering-av-kommunikasjon

Elektrifisering-av-produkter-og-bransjen

Energieffektivisering – bruk energien vi har på den mest effektive måten mulig

  • Et fokus innenfor energieffektivisering blir hvordan energien blir brukt på den smarteste og mest effektive måten. Her vil et fokus på vind, vann og spesielt sol være viktig. Solenergi vil ha en sentral rolle. Her kan elektrobransjen få et fortrinn ved å tilby og øke sin kompetanse innenfor feltet.
  • Både private og bedrifts kunder vil i de kommende årene spørre mer og mer etter installering av solseller og andre solenergi tiltak. Ikke bare for å selv leve mer bærekraftig, men også på grunn av de stigende strømregningene.
  • Ikke bare burde elektrobransjen veteraner øke sin egen kompetanse og kunnskap om energieffektiviserings løsninger som fornybar energi og ulike former for smart-hus løsninger. Det er også noe man burde fokusere og lære sine lærlinger om. På den måten kan vi være med å skape morgendagens eksperter.

Sol-vann-vind-elektrobransjen

Miljø og klima krisen – Elektrobransjen burde tre frem og kan ha en innvirkning på FNs bærekraft mål

NELFOs rapport viser at det er 8 av bærekrafts målene som elektrobransjen kan bidra til å nå. Øverst på den listen ligger bærekrafts mål 7 “Ren energi til alle”. På listen ligger også bærekraft mål 11 høyt. “bærekraftige byer og lokalsamfunn”. Viktige elementer elektrobransjen kan bidra med her er

  • Bruk av og innstallering av fornybare energikilder
  • Energieffektivisering tiltak i industri bygg og anlegg

Elektrobransjen-Miljø

Hver enkel bedrift må ta ansvar for sin samfunnsrolle

Hva hver enkel bedrift kan gjøre er å sette seg inn i målene. Ta en nærmere titt på hvilket arbeid dere allerede har gjort og nye bærekraftige implementeringer dere kan gjøre. Se også etter om dere kan øke deres egen kompetanse med rekruteringer eller opplæring innenfor digitalisering, elektrifisering og energieffektivisering.