Telekommunikasjonsmontør

En telekommunikasjonsmontør installerer, reparerer og vedlikeholder signalanlegg, tele-, data- og alarmanlegg

Arbeidsområdene til en telekommunikasjonsmontør har de siste årene ekspandert som et resultat av datateknologiens utvikling. En telekommunikasjonsmontør bygger og vedlikeholder overføringsnettet for kabel-tv, radiosamband, trådløst nett, fiber og lignende fra leverandør til forbruker.

Telekommunikasjonsmontører bygger også ekomnett, og monterer tele-og datauttak i alle bygninger og installasjoner. Deriblant også maritime og offshore installasjoner, og skip.

Personlige egenskaper

Du bør ha teknisk innsikt og interesse for elektronikk. Du må kunne jobbe selvstendig og i store høyder. Da denne bransjen stadig er i utvikling, er det viktig at du passer på å holde deg faglig oppdatert.

The man with the plan

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Bygge linjer og sette opp stolper
  • Vedlikeholde telefonsentraler og basestasjoner.
  • Legge og vedlikeholde telekabelanlegg, koaksial-, fiber-, kobber- og hybridkabler
  • Installere og drifte lokale nett og bredbåndstjenester (WIFI, LAN og WLAN)
  • Bygge master og installasjoner for utbygging av mobilnett og radio- og tv-kringkasting
  • Legge styringssystemer og alarm- og sikkerhetsanlegg samt vedlikeholde dem ved behov

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Datateknologi og elektronikk
  • 3. år – Telekommunikasjonsmontørfaget med opplæring i bedrift (2,5 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass