Tavlemontør

En tavlemontør produserer, installerer og vedlikeholder styreskap og elektriske tavlesystemer

Tavlemontørfaget gir deg kompetansen og kunnskapen til å produsere, installere og reparere elektrotavler for automatisering, energidistribusjon og maskinanlegg. Tavleanlegg, tavler og sikringsskap har essensielle funksjoner i forbindelse med sikkerhet og drift i mange elektriske bygningsinstallasjoner. Eksempler på slike installasjoner kan være innen jernbanetransport, industri, kraftproduksjon, maritim sektor og offshore.

En tavlemontør bruker både avanserte maskiner og verktøy samt programmerbare og digitale instrumenter. Du må derfor sørge for at du holder deg oppdatert på eventuelle endringer i regelverket og innen digitaliseringsutviklingen.

Personlige egenskaper

Du må være løsningsorientert, nøyaktig, ha praktiske ferdigheter og like å ta ansvar. Det er viktig at du kan samarbeide med andre, men også jobbe selvstendig når det er nødvendig.

Electrical engineer using digital multi meter measuring equipment to checking electric current voltage.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Bygge, montere og kontrollere elektrotavler
  • Installere tavler og teste dens funksjoner
  • Feilsøke og reparere feil ved behov
  • Planlegge og vurdere arbeidet og arbeidsmetoder

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Elenergi og ekom
  • 3. år – Tavlemontørfaget med opplæring i bedrift (2 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass