Produksjonselektroniker

En produksjonselektroniker produserer, installerer og feilretter elektroniske komponenter.

I hovedsak består arbeidet til en produksjonselektriker av å bygge komponenter og sette dem sammen til delvis eller helt ferdige elektroniske produkter. Feilsøking og programmering av kretser samt lodding av deler er også en stor del av det daglige arbeidet.

Personlige egenskaper

En produksjonselektroniker må ha høyt fokus på sikkerhet, være nøyaktig, kunne arbeide effektivt og være god på problemløsning. Det kreves at du har godt syn, er fingernem og kan jobbe selvstendig. Du har interesse for teknologi og det er viktig at du forstår datatekniske og elektroniske systemer.

Discussion about the circuit board

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Feilrette og programmere elektroniske kretser
  • Lodde små deler
  • Betjene manuelt og automatisk produksjonsutstyr
  • Bruke maskiner for elektronikkproduksjon
  • Bruke måle- og testutstyr

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Datateknologi og elektronikk
  • 3. år – Produksjonselektronikerfaget med opplæring i bedrift (2 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass