Kulde og varmepumpemontør

En kulde og varmepumpemontør monterer, vedlikeholder og feilsøker kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Kulde- og varmepumpemontører (kuldemontører) er elektrofagarbeidere som monterer, feilsøker og reparer kulde- og varmepumpesystemer.

Dette faget er i sterk teknologisk utvikling og for å kunne jobbe som en kulde- varmepumpemontør, må du ha gode kunnskaper om kuldeteknikk og bruk av kuldeanlegg. Automatikk, elektronikk, mekanikk, sveising og rørlegging er også områder du må kunne beherske.

Personlige egenskaper

En kulde og varmepumpemontør er ansvarsbevisst og serviceinnstilt. Du må være nøyaktig, ha godt håndlag og være interessert i teknologi. Fordi du ofte blir sendt ut på oppdrag alene, er det viktig at du kan jobbe selvstendig.

female air conditioning technician with her supervisor

Sentrale arbeidsoppgaver

Vanlige arbeidsoppgaver er montering, vedlikehold, ettersyn og innregulering av kjøle-, fryse- og varmepumpeanlegg, som:

 • Kommersielle kjøle- og frysedisker
 • Klimaanlegg i kjøpesentre og butikker
 • Maritime kjøle- og fryseanlegg
 • Kjøleanlegg for store datasentre
 • Kjøle- og fryserom for institusjonshelsetjenesten
 • Mobile kjøleanlegg som bil, skip, tog og fly

Utdanningsløpet | Kulde og varmepumpemontør

 • 1 år – Elektro og datateknologi
 • 2 år – Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk
 • 3 år – Kulde- og varmepumpeteknikkfaget med opplæring i bedrift
 • 4 år – Kulde- og varmepumpeteknikkfaget med opplæring i bedrift

Ventilasjonstekniker

Etter faget om ventilasjon- og kuldeteknikk på Vg2, kan du også velge veien videre for å bli ventilasjonstekniker. Ventilasjonsteknikere tester, konfigurere og sørger for å sette nye ventilasjonsanlegg i drift. De moderniserer, vedlikeholder og reparerer også eksisterende anlegg. Ventilasjonsteknikk er et veldig viktig viktig fag da man utvikler systemforståelse og man får evne til å velge energieffektive klimaløsninger. Dette vil resultere i et godt inneklima og god folkehelse. Digitale ferdigheter er et viktig punk i ventilasjonsteknikk. Du må kunne hente frem produktinformasjon, utøve funksjonskontroll på ulike systemer og enheter, og utarbeide anleggsdokumentasjon digitalt.

Utdanningsløpet | Ventilasjonstekniker

 • 1. år – Elektro og datateknologi
 • 2. år – Ventilasjon- og kuldeteknikk
 • 3. år – Ventilasjonsteknikerfaget med opplæring i bedrift (2 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass