Energioperatør

En energioperatør vedlikeholder og drifter kraftstasjoner og elektriske fordelingsstasjoner.

En energioperatør arbeider innen energiforsyning og energiproduksjon. De jobber med både lavspenning og høyspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Energioperatører bruker skjermer, signaler og instrumenter i sitt daglige arbeid, til å overvåke driften i kontrollrommet.

Energioperatør er en beskyttet tittel.

Personlige egenskaper

Du er ansvarsbevisst , svært nøyaktig, og du liker å jobbe selvstendig. Du bør ha godt fargesyn da du må utføre koblingsarbeid ved å bruke et fargekodesystem. Du må også kunne jobbe i store høyder.

system control room

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Drifte energiforsyning og energiproduksjon
  • Overvåke energiforsyning og energiproduksjon
  • Vedlikeholde energiforsyning og energiproduksjon
  • Feilsøke installasjoner som generatorer, turbiner, vannveier, transformatorer og apparatanlegg
  • Styre strømnettets sentrale deler

Utdanningsløpet

 

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Elenergi og ekom
  • 3. år – Energioperatørfaget med opplæring i bedrift (2,5 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass