Energimontør

En energimontør bygger, fornyer og vedlikeholder kraftstasjoner, kabler, linjer og transformatorstasjoner, slik at elektrisk energi kan produseres og distribueres

En energimontør jobber med elektrisk energi – fra den produserer på en kraftstasjon, til den transporteres videre gjennom el-kraftnettet bygd over hele landet, til den kommer frem til boligene våre. Det er energimontørene som bygger, sikrer og drifter strømnettet i Norge.

Tittelen «Energimontør» er en beskyttet tittel.

Personlige egenskaper

Du må være systematisk, nøyaktig, kreativ og god på problemløsning. Du bør ha gode kommunikasjonsevner, da dere ofte er flere som arbeider sammen, og tåle å jobbe i store høyder.

Engineering working on high voltage tower

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Legge kabler og reise stolper
  • Installere, vedlikeholde, feilsøke og drifte elektriske anlegg
  • Utføre rutinemessig stell og ettersyn for å forhindre skader og slitasje

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Elenergi og ekom
  • 3. år – Energimontørfaget med opplæring i bedrift (2,5 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass