Elektriker

En elektriker installerer og vedlikeholder elektriske anlegg og elektrisk utstyr i boliger, industrianlegg, landbruk, forretningsbygg, på oljeplattformer og ombord i skip

Elektrikerutdanningen gir deg faglige og formelle kvalifikasjoner, som gjør at du kan arbeide med elektrisk utstyr samt elektriske anlegg og installasjoner. For å kunne jobbe selvstendig med elektrisk utstyr og installasjoner i Norge, må du ha fagbrev som elektriker og være ansatt i en godkjent bedrift.

Personlige egenskaper

En elektriker er fleksibel, ansvarsbevisst og nøyaktig. Arbeidet kan ofte være fysisk krevende, så det er viktig at du er i god form. Du bør ha teknisk interesse og innsikt samt godt fargesyn. Fordi du ofte jobber med mange forskjellige mennesker og har en del kundekontakt, er det viktig at du har gode kommunikasjonsevner og at du er serviceinnstilt.

Electrician working at electric panel

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Montere og vedlikeholde elektriske systemer og installasjoner
  • Utføre service på eksisterende systemer
  • Reparere eksisterende systemer
  • Feilsøke og reparere feil ved behov

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Elenergi og ekom
  • 3. år – Elektrikerfaget med opplæring i bedrift (2,5 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass