Droneoperatør

 

En droneoperatør vedlikeholder, drifter og flyr droner samt planlegger og beskriver oppdrag, gjør loggføring og leser teknisk dokumentasjon.

Dronefaget er en ny næring som har hatt en enorm vekst på kort tid. Behovet for dronepiloter og – operatører med yrkesfaglig kompetanse øker stadig, og vil fortsette å vokse i lang tid fremover. Ved å utdanne deg til å bli en droneoperatør vil du bli sertifisert i å fly og vedlikeholde droner og du får tilgang til unik teknisk infrastruktur.

En profesjonell droneoperatør planlegger og beskriver forskjellige typer oppdrag. De loggfører alt som skjer, leser teknisk dokumentasjon, tolker datamateriale og utfører selve operasjonen med presisjon.

Personlige egenskaper

En droneoperatør har et høyt fokus på sikkerhet, er nøyaktig og har et øye for detaljer. Du er god på problemløsning, er interessert i teknologi og jobber effektivt. Videre bør du være serviceinnstilt og flink til å kommunisere.

Female farmer using a drone to spray her crops

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Vedlikeholde, drifte og fly droner
  • Tolke datamateriale
  • Foreta sikkerhetsvurderinger
  • Være oppdatert på lover og regler i forbindelse med bruk av droner
  • Planlegge og gjennomføre forskjellige oppdrag på en sikker måte

 

Utdanningsløpet

  • 1. år – Elektro og datateknologi
  • 2. år – Dronefag
  • 3. år – Dronefaget med opplæring i bedrift (2 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass