Automatiker

En automatiker monterer, vedlikeholder og drifter ulike automatiserte systemer som måle-, styre- og reguleringssystemer

En automatiker er en elektrofagarbeider som installerer, vedlikeholder og drifter automatiserte systemer. Dette er systemer som kontrollerer, regulerer og styrer automatiserte produksjonsprosesser samt elektromekaniske systemer.

 

Automatikere kan også lage administrative løsninger som rapportering og dokumenthåndtering. Elektronikk og datakommunikasjon som gjør det mulig å opprette kommunikasjon mellom datasystemer og enheter, er også noe en automatiker ofte jobber med.ittelen «Automatiker» er en

Tittelen «Automatiker» er en  beskyttet tittel.

Personlige egenskaper

Du er oppfinnsom og har en god helhetsforståelses. Du bør ha et godt håndlag, like å skru og mekke samt være glad i å bruke matematikk og logikk. Det er også viktig at du forstår brukernes behov.

Young female maintenance engineer working at energy control room

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Bygge og utvikle automatiserte systemer
 • Planlegge arbeid ut fra arbeidsbeskrivelser og tegninger
 • Signalomformere og kalibrere måleutstyr
 • Vedlikeholde automatiserte anlegg og maskiner samt utføre service
 • Funksjonsteste og drifte automatiserte prosesser, maskiner, roboter og anlegg
 • Feilsøke og rette opp i eventuelle feil
 • Forbedre systemer ved behov
 • Optimalisere arbeidsprosesser

Utdanningsløpet | Automatiker

 • 1. år – Elektro og datateknologi
 • 2. år – Automatisering
 • 3. år – Automatiseringsfaget
 • 4. år – Automatiseringsfaget med opplæring i bedrift (1 ½ år)

Viklerfaget

Etter automatiseringsfaget på Vg2, kan du også velge veien videre for å bli vikler. Viklere har kompetansen til å omforme elektrisk energi til mekanisk energi og også andre elektriske spenningsområder. De bygger, installerer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner samt maskiner for fremdrift i blant annet tog, skip eller elektriske kjøretøy. Viklere bruker ulike arbeidsteknikker og materialer, avhengig av maskinens størrelse, og jobber med både vekselstrøm og likestrøm.

Utdanningsløpet | Vikler

 • 1. år – Elektro og datateknologi
 • 2. år – Automatisering
 • 3. år – Viklerfaget med opplæring i bedrift (2 år)

Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO)

Ønsker du læreplass?

Søk plass