Å gi dine lærlinger en god start på lærlingtiden er en lønnsom investering. Dette er deres introduksjon til arbeidslivet og du vil tjene på å gjøre den tiden god. Under finne du 8 råd til hvordan du kan gjøre dette på best mulig måte.

Gi dine lærlinger en god start på arbeidslivet med våre 8 råd:

 1. Planlegg og tilrettelegg en god oppstart.
 2. Gi lærlingene varierte arbeidsoppgaver og god oppfølging for å gjøre dem til gode håndverkere.
 3. Velg en fagperson ansvarlig for oppfølgingen deres som har gode pedagogiske egenskaper.
 4. Invester i lærlingene – det du lærer dem og hvor bra du gjør det, får du igjen for senere.
 5. Bruk nettkurs, Elflix eller klasseromskurs for å hjelpe lærlingene være faglig oppdaterte.
 6. Sørg for at valg av oppgaver til lærlingene er bevisst og nøye gjennomtenkt.
 7. Akkurat som dine ansatte, skal dine lærlinger også ha det trygt på jobb.
 8. Unngå uheldige personalsaker igjennom god og tydelig formidling av bedriftens verdier.

Planlegg en god start for dem

Lærlingtiden er en helt ny hverdag og det er derfor mye å sette seg inn i. Fra store til små ting som:

 • Nye rutiner
 • Nye kollegaer
 • Lære seg bedriftskulturen
 • Kurs
 • Risikovurderinger

For å gi lærlingene en god start vil det være lurt å være tålmodig mens de tilpasser seg de nye omgivelsene og rutinene. Sørg for at du er der for å støtte dem i overgangen og at starten på arbeidslivet bli en god en.

Nøye oppfølging er viktig for å unngå ulykker

Et viktig mål for lærlinger er å bli gode fagarbeidere. Dette krever nøye og god oppfølging. På Nelfos teknologikonferanse (2024) uttrykte DSB en bekymring rundt statistikken som viser at 30% av innrapporterte strømulykker i bransjen er det lærlinger som står for.

lærlingtid-elektrofaget-tips

Les deg opp på lærlinger og ulykker på arbeidsplassen

Hvilken person som har ansvaret for oppfølging av lærlingene i bedriften, burde være et bevist valg. Både gode holdninger og fagkunnskap burde være sterke sider ved den som har ansvaret for lærlingene.

Oppfølgings-personen skal positivt påvirker lærlingene igjennom deres yrkeskarriere. Derfor er oppfølging av lærlingene en jobb som den ansvarlige personen burde forberede seg på. Blant annet med å lese seg opp om forholdet mellom potensiale ulykker og lærlinger.

Personen burde være bevisst hvilke oppgaver den setter lærlingen i gang med. Lærlinger har tidligere delt at de føler de blir brukt som “billig arbeidskraft”. At oppgavene de får ikke hjelper i deres faglige utvikling, men jobber som bare gir dem noe å gjøre. I andre tilfeller har det blitt nevnt at oppgavene er ting de ikke egentlig har nok kunnskap til.

Nelfo integrator har rutiner som forklarer hvordan en lærlings sikkerhet skal ivaretas. Dette er viktig når lærlingene skal jobbe sammen med en fagarbeider.

lærlingtid-er-introduksjon-til-arbeidslivet

tips-til-lærlingtid-i-elektrobransjen

Gode holdninger til HMS

En smart innvestering for deg og lærlingen, er å gi dem en god innføring i HMS fra første dag. Gode HMS-holdninger er viktig for å forebygge ulykker og hjelpe med å minimere feil. Det er ikke vanskelig å se når dårlige HMS-rutiner koster både ansatte, bedriften og lærlingene mye. Læringsperioden burde derfor startes med kurs og opplæring innenfor HMS.

For eksempel kan man gjøre dette med kurs helt i starten tilpasset virksomheten. Viktig opplæring er bla.:

 • Bruk av farlig verktøy
 • Arbeid i høyden
 • Verneutstyr og tilpasset arbeidstøy
 • HMS-prosedyrer.

Det anbefales i tillegg at man har et oppstartsmøte. I møte burde faglig ansvarlig og daglig leder gå over hva lærlingen kan forvente av bedriften. Like viktig er det også å gjøre det klart hva bedriften forventer av lærlingene.

elektrobransjens-lærlinger-vestfold