5 viktige steg når du skal få lærling i bedrift

-> Lærebedrift, samfunnsansvar og oppfølgning av lærlingene

Bransjens fremtid er skapt av dagens lærlinger. Det er derfor flere og flere bedrifter vil og bør satse på å ta inn flere lærlinger.

For at bransjens fremtid både skal kunne holde standarden og løfte den, er det også viktig at lærlingene lærer av dem som holder dagens bransje i hevd.

Hvordan forsikrer man dette? Jo, med praktisk opplæring i bedrift. Ønsker din bedrift å ta inn lærlinger? Eller en oppfriskning i hva dette innebærer? Da er det noen ting dere burde tenke på

lærlinger-er-fremtidens-bransje

1) Kan bedriften min bli godkjent lære bedrift?

Det første spørsmålet din bedrift må stille seg er: Kan vi i det hele tatt bli godkjent lærebedrift? For å bli lærebedrift må dere ikke bare ha et ønske om å ha lærlinger. Din bedrift må også kunne oppfylle målene i lærlingens læreplaner.

Dere har to alternativer til å bli godkjent som lærebedrift:

1. Det første alternativet er å bli godkjent som en selvstendig lærebedrift.

Da kan du tilby opplæring i bedrift til lærlinger innenfor din bedrifts fagfelt. Dette alternative tilsvarer at din bedrift har fullt ansvar for oppfølging og læreplanmål til lærlingen. For å kunne bli godkjent må din bedrift ha en godkjent faglig leder og lage en intern plan for opplæring.

Den faglige lederen må ha:

  • Fag- eller svennebrev.
  • Eller relevant praksis periode på over 6 år.
  • Satt seg inn i læreplanmål
  • Være godkjent av fylkeskommunen

opplærling-i-bedrift-vestfold

med-lærling-lærer-du-din-fremtidige-kollega

Hvis din bedrift ikke -vil eller -kan bli godkjent på egenhånd, kan dere bli medlem av et opplæringskontor.

2. Via opplæringskontor: Å melde seg inn i et opplæringskontor er ikke et krav, men de fleste bedrifter velger å gjøre dette.

Selve lærekontrakten vil i dette tilfelle være imellom lærlingen og kontoret, ikke bedriften selv. Arbeidskontrakten er derimot mellom bedriften og lærlingen, siden de får sin opplæring i bedriften. Det gir en rekke fordeler å dele ansvaretmed opplæringskontorer.

Mangler bedriften ressurser til å ta på dere alt ansvaret, så slipper dere dette med et opplæringskontor som Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO) på laget.

For eksempel har opplæringskontoret ansvaret for å rapportere til fylkeskommunen. Opplæringskontoret følger også lærlingen fra dag en til de får fag/svennebrev.

Hvem-kan-bli-lærebedrift-vestfold

Obs! Uansett hvilket alternativ som passer best for din bedrift, må dere få godkjenning av fylkeskommunen. Som medlem hos Nelfo Vestfold Opplæring (NEVO), hjelper vi dere med godkjenningsprosessen.

riktige-ressurser-for-lærebedrifter

2) Har bedriften kompetanse og ressurser til opplæring i bedrift?

Før dere tar inn lærlinger er det viktig at bedriftens ansatte setter seg inn i hva det vil si å ha en lærling i bedrift.

  • Kan bedriften tilfredsstille alle kravene?
  • Hvem i bedriften skal være faglig leder og hvordan skal dere tildele ansvar?
  • Har dere gode og tydelige retningslinjer for HMS (helse, miljø og sikkerhet) som lærlingen skal innføres i?
  • Har dere ressurser til å følge opp lærlingen på riktig måte?

Hvis din bedrift alene ikke oppfyller alle kravene til lærlingens lærerplanmål selv, så har dere andre muligheter til å få lærlinger. Om du fortsatt ønsker å ha lærling kan bedriften din bli medlem av en opplæringsring.

lærekontrakt-lærling

Opplæringsring:

I en opplæringsring så er ikke “moderbedriften” som lærlingen tegner lærekontrakt med den eneste bedriften hvor lærlingen får opplærling.

I kortere perioder kan lærlingen arbeide hos andre bedrifter som er del i ringen. Her kan lærlingen f.eks. få den faglige opplæringen som din bedrift ikke har kompetanse til å lære dem.

Dette vil være deler av lærlingens læreplanmål som din bedrift ikke har mulighet til å gå over. På denne måten kan din bedrift ha lærlinger selv om dere ikke oppfyller alle deler av lærerplanen selv, men med samarbeid fra andre bedrifter.

Har din bedrift kompetansen og ressurser til å ta samfunnsansvar på alvor og ta inn lærlinger?

Da kan dere få lærling-merket som kan bestilles fra Utdannings Direktoratet. Dette blir et bevis på at din bedrift er med på å sørge for at lærlingene får fullført sin fagutdanning. Dere er også da med på å forme fremtidens bransje.

3) Hvordan finner vi lærlinger og tilskuddsordninger?

Finne lærlinger:

Når bedriften har blitt godkjent lærebedrift og er klar til å ta imot lærlinger, starter søket på dine fremtidige kollegaer. Dette er prosess der ikke bare dere velger lærlinger, men lærlinger velger dere.

Derfor er det viktig å presentere seg som en bedrift der lærlingene ønsker å være en del av og få sin opplæring. Dette er en gylden mulighet til å vise din bedrifts sterke sider og gode verdier.

Det er flere måter å finne og komme i kontakt med lærlinger. Du kan annonsere på ulike arbeids plattformer at dere er åpne for søknader, men det er også andre ordninger på plass.

For eksempel: har mange fylker ordninger der de potensiale lærlingene får en liste over alle de godkjente lærebedriftene. På denne måten blir elevene oppfordret til å ta kontakt med de bedriftene de er interessert i. Er du medlem av et opplæringskontor, får du også tilbud om lærlinger fra kontoret. Tilbud kan også komme direkte fra fylkeskommunen. Hvordan disse ordningene er satt opp i ditt fylke, kan variere.

godkjent-laerebedrift-vestfold

Tilskuddsordninger:

Som godkjent lærebedrift som har en aktiv lærling i bedriften, har dere krav på tilgang til tilskuddsordninger. Tilskuddet blir basert på hvor mange lærlinger bedriften har og lærlingens rett til videregående opplæring.

Tilskudd du får om du har lærlinger som fortsatt har rett til videregående skole gir bedriften rett til Basistilskudd 1. Basistilskudd blir som oftest regnet som fullt læringstilskudd. Basistilskudd 2 er tildelt bedrifter med lærlinger over 21år. Den kan også bli tildelt om lærlingen ikke lenger har rett til videregående opplæring.

Bedriften kan også få tilgang til ekstra tilskudd, om dere ansetter en lærling som har særskilte behov. Så, om lærlingen trenger opplæring og støtte som basistilskuddet ikke dekker, skal ekstra tilskuddet hjelpe med dette. Særskilte behov skal derfor ikke stoppe din bedrift i å velge de riktige kandidatene.

vær-en-god-mentor

Fordeler-med-laerling-i-bedrift

4. Faglig leder og instruktørs rolle i lærlingens hverdag

Tiden er kommet. Godkjenningen av din bedrift er i boks og du har funnet lærlingene som skal tas inn. Lærlingene forbereder seg, og det burde bedriften din også. Basert på om dere er selvstendig godkjent eller medlem av et læringskontor, vil dere enten ha en faglig leder eller instruktør i bedriften. Under et læringskontor har bedriften en instruktør, da kontoret er ansvarlig for det faglige.

Instruktøren har ansvaret i bedriften for oppfølging av lærlingene, på lik linje som en faglig leder ville. Instruktøren og den faglige ansvarlige er den nærmeste kontakt personen og mentoren til lærlingen. Det er en rolle som ikke bare gir deg ansvar, men også en gylden mulighet til å ta på deg samfunnsansvaret og forme fremtidens arbeidere i din bransje.

Du skal kvalitetssikre utdanningen og opplæringen som lærlingene får og guide dem igjennom lærlingtiden.

oppfølging-av-lærlinger-vestfold-

Ikke bare er dette yrkes-opplæring, men også innføring i din bedrifts kultur og sosiale miljø. Bare tenk tilbake på din egen lærling tid. Hvordan ble du implementert og introdusert til din første arbeidsplass? Hva var bra, og hva var dårlig? Hvilken velkomst fikk du og hvilke inntrykk satt dine mentorer igjen hos seg? Med lærling i bedrift er det viktig å tenke på dette.

Bedriften har bevist at dere har det som kreves til å bli godkjent, men hvordan innflytelse og inntrykk vil du legge igjen hos dine lærlinger? Enten lærlingen bli ansatt i bedriften etter lærlingtiden eller om de går videre til en annen bedrift, er dette viktige elementer å tenke på.

Ryktet til bedriften din bæres også videre av lærlingen. Hva vil du de skal fortelle om sine erfaringer i bedriften din?

5. Hvordan hjelpe lærlingen med overgang fra skole til arbeidsplass

Opplærling i bedrift gir lærlingen og din fremtidige kollega “hands on” erfaring med din bedrift og prosedyrer. Du kan lese mer om de mange fordelene her. Men, overgangen fra skole-elev til lærling, kan for mange være litt tøff.

Er din bedrift medlem av et opplæringskontor vil lærlingen få tett oppfølgning av de ansatte opplæringskontoret også. Her gir medlemskapet et stort pluss. Lærlingen blir ekstra godt passet på i overgangsfasen og hele veien til fag/svennebrev.

Du kan sørge for at lærlingen får en god start på arbeidslivet. Og det er også stor forskjell på hvordan ungdom opplever sitt første møte med arbeidslivet.

Derfor er det viktig, å være en god mentor for dem.

Mange elementer og rutiner som lærlingen ikke er vant med må implementeres. Faglig leder eller instruktør bør planlegge så lærlingen får en god start. Her er valget av instruktør/faglig leder viktig. Det er en fordel om den som blir valgt også har gode pedagogisk egenskaper, at de kan lære bort på en pedagogisk, positiv og kompetansebyggende måte.

bli-godkjent-lærling-bedrift-vestfold

Sette de riktige forventningene:

Bedriftens ledelse burde samles før lærlingene kommer inn i bildet. Sammen burde dere sette retningslinjer og forventninger.

Hva slags holdning har dine ansatte til lærlinger? Ikke bare er det viktig å vite hva bedriften forventer av lærlingene, men også hva de kan forvente av bedriften.

Når forventningene er satt og forklart til begge parter, kan man unngå misforståelser og at forventningene ikke møtes. Slik at våde lærebedriften og lærlingene vil få mest mulig ut av lærlingtiden.

Lærlingen er ansatt i bedriften under lærlingtiden og har de samme rettighetene som en vanlig ansatt. Det er også instruktør og andre ansattes ansvar å sørge for at de føler seg velkommen og trygge. På lik linje med en ny ansatt. Ikke bare innenfor HMS, men også sosialt.

En god ting å huske på igjennom hele prosessen, er at din investering i lærlinger er noe du får igjen for siden.

sett-riktige-forventninger-for-lærlingen